Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422382
Title Onkruid beheren : inlevend waarnemen als inspiratie
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-033 LbP) - 47 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) onkruidbestrijding - onkruiden - biologisch-dynamische landbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - biodynamic farming - arable farming - field vegetables - control methods
Categories Weed Control / Biodynamic Farming
Abstract Onkruid wordt meestal als lastig en als een probleem ervaren. Direct bestrijden is dan een logisch antwoord. In dit rapport wordt verslag gedaan van een andere benaderingswijze. Door de methodiek van het inlevend waarnemen toe te passen zijn begrippen ontwikkeld van perzikkruid, hanepoot, knopkruid en akkermelkdistel die de boeren kunnen inspireren om op een anders dan gebruikelijke manier naar onkruid te kijken en tot handelen te komen. Voor drie deelnemende boeren wordt het proces beschreven van begripsvorming tot concreet handelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.