Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 422469
Title Geitenbrij op een rij : de fokkerijpraktijk in de biologische melkgeitenhouderij nader bekeken, is er gevaar voor inteelt?
Author(s) Borsten, J.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-006 LbD) - 56 p.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) geitenhouderij - melkproducerende dieren - biologische landbouw - dierveredeling - vragenlijsten - inteeltdepressie - agrarische bedrijfsvoering - goat keeping - milk yielding animals - organic farming - animal breeding - questionnaires - inbreeding depression - farm management
Categories Races, Selection, Genetics / Animal Housing, Management and Care / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract Dit onderzoek had als doel meer inzicht te verschaffen in de praktijk van de biologische geitenfokkerij van Nederland en een indruk te krijgen van de kans op inteelt in de biologische sector. Door de structuur in de fokkerij inzichtelijk te maken krijgt men ook inzicht in de kans op het vóórkomen van inteelt. Voor dit onderzoek is een enquête rondgestuurd en zijn bedrijfsbezoeken afgelegd. De enquête is beantwoord door 34 aangeschreven biologische geitenhouders. Dit zijn 46% van alle biologische geitenhouders in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.