Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422490
Title Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD
Author(s) Reinhard, A.J.; Blaeij, A.T. de; Bogaardt, M.J.; Gaaff, A.; Leopold, M.F.; Scholl, M.M.; Slijkerman, D.M.E.; Strietman, W.J.; Wielen, P. van der
Source The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI, Wageningen UR : Research area Regional economy & land use ) - ISBN 9789086155651 - 143
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
IMARES Ecosystemen
IMARES
IMARES Milieu
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) mariene gebieden - afvalverwijdering - kunststoffen - waterverontreiniging - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - marine areas - waste disposal - plastics - water pollution - cost analysis - cost benefit analysis
Categories Water Pollution
Abstract Binnen de maatregelen die in dit rapport worden overwogen, zijn de grootste baten van de kaderrichtlijn mariene strategie gerelateerd aan zwerfafval op zee. De grootste financiële voordelen zijn gerelateerd aan het reduceren van grotere stukken zwerfafval op zee. Het doel dat is gesteld om een goede milieustatus te bereiken voor biota, zal echter pas worden bereikt als de hoeveelheid kleine plastic deeltjes in de zee wordt verminderd, aangezien dit de grootste drukfactor is. Maatregelen om het aantal verloren netten en delen van netten tot een minimum te beperken, zijn potentieel kosteneffectief. Mensen bewust maken van hun eigen bijdrage aan het zwerfafval probleem op zee zal een belangrijke rol spelen bij het beperken van zwerfafval, zowel van toeristen op het strand als van zeevaarders en vissers op zee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.