Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422733
Title Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding : visie van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
Author(s) Weijden, W.J. van der; Huber, M.A.S.; Jetten, T.H.; Blom, P.; Egmond, N.D. van; Lauwers, L.; Ommen, B. van; Vilsteren, A. van; Wijffels, H.H.F.; Zijpp, A.J. van der; Lammerts Van Bueren, E.
Source [S.l.] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 40
Department(s) WU Plant SciencesDepartment of Plant Sciences
Animal Production Systems
Laboratory of Plant Breeding
PE&RC
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) duurzame landbouw - voeding en gezondheid - agro-industriële ketens - duurzaamheid (sustainability) - agro-ecologie - sociale situatie - sustainable agriculture - nutrition and health - agro-industrial chains - sustainability - agroecology - social situation
Categories Alternative Farming / Human Nutrition and Health
Abstract Duurzame landbouw en gezonde voeding staan hoog op de maatschappelijke agenda. Aan beide uitdagingen wordt gewerkt en daarbij zijn diverse successen geboekt. Maar er zijn nog grote veranderingen nodig en sommige problemen zijn juist toegenomen. Hoewel landbouw en voeding nauw samenhangen worden beide vraagstukken nog vaak gescheiden aangepakt. De problemen met landbouw en voeding hebben diverse oorzaken. Volgens de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is er één belangrijke maar onderbelichte oorzaak: dat voedselproductie goeddeels is losgemaakt uit zijn ecologische en sociale context. Daardoor zijn vitale relaties en interacties verloren gegaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.