Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422822
Title Biologische beheersing bonenvlieg 2010 2011
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Gruppen, R.; Hootegem, A.
Source Lelystad : PPO AGV (Biokennis rapport 465)
Department(s) Team Economie en Nematoden
Team Bedrijfssystemenonderzoek
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biologische bestrijding - delia platura - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - biologische landbouw - insectenplagen - veldproeven - vollegrondsgroenten - organisch bodemmateriaal - biological control - pest control - control methods - organic farming - insect pests - field tests - field vegetables - soil organic matter
Categories Biological Control of Pests
Abstract In Zeeland zijn in 2010 en 2011 proeven aangelegd om de bonenvlieg op biologische wijze te beheersen. Percelen die in 2009 zijn aangetast door de bonenvlieg zijn bemonsterd en de aanwezige poppen van vliegen geteld. Deze percelen of percelen in de directe nabijheid zijn gebruikt voor onderzoek. Er zijn verschillende maatregelen onderzocht zoals het effect van middelen toegediend in de zaaivoor voor zaai, het moment van mesttoediening en type mest en het inwerken van een groenbemester.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.