Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 422932
Title Biologische sector komt van zijn stoeptegel af
Author(s) Anonymous,
Source Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 10 - 12.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) biologische landbouw - agro-industriële ketens - land- en tuinbouwbonden - boerenorganisaties - organic farming - agro-industrial chains - agricultural trade unions - farmers' associations
Categories Organic Farming
Abstract De biologische sector heeft sinds mei 2011 een ketenorganisatie: Bionext. Met de gekozen naam drukt de sector uit dat ze een volgende ontwikkelingsfase is ingegaan. ‘Tien jaar lang heeft de overheid ons via beleid en met financiering van organisaties en projecten ondersteund’, zegt Arjan Monteny. ‘Nu gaan we op eigen kracht verder.’ Bavo van den Idsert: ‘De keten moet haar eigen broek gaan ophouden. Dat hoort bij volwassen worden.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.