Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422976
Title Nemadecide Lelie x Pratylenchus penetrans : Pilot t.v.b. de bollenteelt "Proof of Principle"
Author(s) Schomaker, C.H.; Molendijk, L.P.G.; Been, T.H.; Elberse, I.A.M.; Regeer, H.
Source Lelystad : PPO AGV - 73
Department(s) Biometris (PPO/PRI)
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) pratylenchus penetrans - plantenparasitaire nematoden - bloembollen - lilium - beslissingsondersteunende systemen - proefprojecten - nederland - plant parasitic nematodes - ornamental bulbs - decision support systems - pilot projects - netherlands
Categories Nematicides / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Plantparasitaire aaltjes veroorzaken zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade in de teelt van bolbloemen en bloembollen. De totale schade veroorzaakt door bodemziekten wordt in de bollensector geschat op 25 miljoen per jaar waarvan een groot deel aan aaltjes kan worden toegeschreven. Bovendien vermeerderen verschillende bolgewassen deze aaltjessoorten sterk, waardoor ook in volggewassen problemen kunnen ontstaan. Een extra complicatie vormt huurland waarvan inzicht in de gezondheidssituatie vaak ontbreekt. Voor de beheersing en bestrijding van aaltjes worden veelal gewasbeschermingsmiddelen ingezet, zoals granulaten en grondontsmetting. De sector ligt onder vuur vanwege de blijvende afhankelijkheid van natte grondontsmetting. Bovendien is de toelating van deze middelen zeer onzeker. Een alternatieve aanpak voor continuïteit is noodzakelijk. Hiervoor is kennis nodig, kennis die er soms wel, soms niet is, maar die in ieder geval vaak niet eenvoudig toegankelijk is. Door alle bestaande kennis te integreren en te ontsluiten via een beslissingsondersteunend systeem (BOS) wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor telers en hun adviseurs en wordt eenduidige advisering mogelijk. In dit project is aangetoond dat het mogelijk is een BOS voor de bollenteelt te bouwen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.