Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423012
Title Vitale potplanten in lange distributieketens : PT-eindrapport
Author(s) Harkema, H.; Westra, E.H.; Otma, E.C.; Boerrigter, H.A.M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research nr. 1312) - 15
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) potplanten - agro-industriële ketens - transport - import - poinsettia's - kwaliteit - temperatuur - pot plants - agro-industrial chains - imports - poinsettias - quality - temperature
Categories Ornamental Plants / Logistics
Abstract Pot- en perkplantenketens worden langer. Dit komt door de toename van de productie van halfwas en gerede planten in overzeese zuidelijke landen en de draaischijffunctie die Nederland daarbij vervult. De keten wordt ook langer door de ontwikkeling van de Oost-Europese markt. In de nabije toekomst zal de gemiddelde verblijfsduur in de keten mogelijk ook toenemen door de inzet van multimodale vervoersopties (m.n. trein- truck- en evt. binnenvaart varianten). Als bovendien in Oost-Europa zgn. “hubs” worden ingericht als een nieuw, waardevol logistiek element, heeft ook dat consequenties voor de verblijfsduur/kwaliteit, immers de voor planten stressvolle donkerperiode neemt daardoor toe. Kwaliteitsproblemen zeer nadrukkelijk aan de orde en is er een acute dringende noodzaak om de gevoeligheid voor transportstress te verlagen. De huidige uitval en de maximale haalbare transportafstand/-tijd beperken de ontwikkelingen van de markt. In dit project ‘Vitaplant’, zijn de optimale condities van lange importketens onderzocht. In het project is specifiek gekeken naar Dracaena marginata, areca en Ficus microcarpa. Parallel zijn in het project gevoelige seizoenplanten als perkplanten (Begonia, Impatiens, Petunia) onderzocht. Kwaliteitsbeheersing van Poinsettia is om onderzocht om te weten of (en hoe) verbetering mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.