Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423416
Title Biologie en bestrijding van de frambozenschorsgalmug
Author(s) Helsen, H.H.M.; Klaassen, W.I.J.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 14
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) plagenbestrijding - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plantenplagen - resseliella theobaldi - insectenparasitaire nematoden - heterorhabditis bacteriophora - frambozen - fruitteelt - kleinfruit - landbouwkundig onderzoek - pest control - biological control - biological control agents - plant pests - entomophilic nematodes - raspberries - fruit growing - small fruits - agricultural research
Categories Biological Control of Pests
Abstract In 2010 is op verzoek van het Productschap Tuinbouw een onderzoek uitgevoerd aan de biologie en bestrijdingsmogelijkheden van frambozenschorsgalmug (Resseliella theobaldi). In laboratoriumproeven werd onder andere de werking van drie soorten insectenetende aaltjes getest. Eén aaltjessoort (Heterorhabditis bacteriophora) bleek in deze proeven een werking te hebben, de overige geteste soorten hadden onder ideale omstandigheden geen enkel effect. De veelbelovende resultaten met H. bacteriophora waren aanleiding om in 2011 de toepassing van deze soort nader te onderzoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.