Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423494
Title Duurzame netwerken rondom de BeweegKuur: factoren voor succes.
Author(s) Hartog-van den Esker, F.G. den; Wagemakers, A.; Vaandrager, L.
Source In: Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012, VU medisch centrum Amsterdam.. - Bohn Stafleu van Loghum - p. 81 - 82.
Event Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), 11-12 april 2012, 2012-04-11/2012-04-12
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2012
Abstract Achtergrond en doelstelling. Het bouwen van lokale en regionale netwerken is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle implementatie van de BeweegKuur. De BeweegKuur is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) om mensen met een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl. De lokale netwerken bestaan uit eer stelijnszorgprofessionals, gemeenten, welzijn en sportaanbod. Het doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan duurzame netwerkvorming voor implementatie van de BeweegKuur. Methode. 4 regionale en 20 lokale netwerken zijn geëvalueerd aan de hand van de netwerkanalyse, de Coordinated Action Checklist en de tijdlijnmethode. Coördinatoren van de netwerken zijn eerst telefonisch geïnterviewd. Met de lokale netwerken zijn focusgroep gesprekken gehouden. Resultaten. Duurzaamheid van het netwerk staat op de agenda, juist omdat financiering ontbreekt. Het ontbreken van financiering resulteert in netwerken die stoppen, maar waar de winst van de samenwerking blijft. Daarnaast zijn er netwerken die de intentie hebben om verder te gaan, maar waar nog veel onduidelijk is. Als laatste zijn er netwerken die actief op zoek zijn naar nieuwe middelen en manieren om het netwerk voort te zetten. Samenwerken wordt gezien als winst, er zijn kortere lijnen ontstaan, nieuwe contacten gelegd en er is een integrale aanpak van zorg. Er wordt verbinding gezocht met andere leefstijlinterventies en het netwerk is belangrijk voor de zichtbaarheid naar externen o.a. gemeenten. Partners uit het lokale sport- en beweegaanbod participeren nog beperkt in de netwerken. Discussie en conclusie(s). Het is ten tijde van het onderzoek nog onduidelijk in welke mate de continuïteit van de netwerken rondom de BeweegKuur gewaarborgd is. Voorwaarden voor een duurzaam netwerk zijn onderlinge betrokkenheid, een trekker van het netwerk, zichtbaarheid van successen en financiering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.