Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423778
Title Proef mechanische oogst van asperges is begonnen
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source AGF.nl
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2012
Abstract Samenwerking tussen Vestjens Plantenkwekerij, Limseeds, Christiaens en PPO Op woensdag 26 april is er een meerjarige proef gestart naar niet selectieve automatisch oogst van asperges. Plantenkwekerij Vestjens teelt naast planten ook zelf asperges. Vandaar dat hij met deze proef gaat beoordelen wat mechanische oogst voor de toekomst van de Nederlandse aspergeteelt zou kunnen betekenen. Naast de percelen van Vestjens levert Limseeds een proefperceel gelegen bij het bedrijf Martens in Overloon. Hier worden een aantal van de commerciële rassen van Limseeds geoogst. Hiermee kan onderzocht worden welke rassen het meest geschikt zullen zijn voor mechanische oogst. Christiaens stelt de oogstmachine Chrisje voor de proeven ter beschikking om de mechanische oogst uit te voeren. Verder wordt de proef beoordeeld met de volautomatische sorteerlijn van Christiaens zodat er een goed beeld gevormd kan worden van kwantiteit en kwaliteiten van de geoogste asperges. Dit vereenvoudigd de verslaglegging waarvoor PPO Vredepeel onderdeel van Wageningen UR is ingeschakeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.