Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423918
Title Groen ondernemen met veehouderij : een nieuwe werkelijkheid
Author(s) Migchels, G.; Engelsma, K.A.; Spliethoff, B.G.; Schooten, H.A. van; Galama, P.J.; Bleumer, E.J.B.
Source [Lelystad] : Wageningen UR Livestock Research - 23
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Animal Breeding and Genetics
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) veehouderij - agrarisch natuurbeheer - dierenwelzijn - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - alternatieve methoden - natuurgebieden - livestock farming - agri-environment schemes - animal welfare - innovations - farm management - alternative methods - natural areas
Categories Animal Husbandry (General) / Nature Conservation / Animal Production Systems (General)
Abstract De brochure bevat innovatieve ideeën, die aantonen dat natuurgebieden geen bedreiging hoeven te zijn voor veehouders, maar juist mogelijkheden bieden voor verdere bedrijfsontwikkeling. Daarvoor is samenwerking tussen veehouders en onderzoekers, provincies, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en ketenpartijen essentieel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.