Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423939
Title Uitkomsten enquete Multifunctionele landbouw
Author(s) Veen, E.J.; Jager, J.H.; Bont, C.J.A.M. de; Visser, A.J.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 467) - 41
Department(s) Rural Sociology
Team Economie en Nematoden
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - economische ontwikkeling - ondernemerschap - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - non-farm income - economic development - entrepreneurship
Categories Farm Management
Abstract Bij veel nieuwe ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw zijn vaak de grotere, gespecialiseerde, innovatieve multifunctionele ondernemers betrokken. Deze ondernemers zijn bij diverse organisaties goed in beeld en weten zich over het algemeen goed te redden. De zogenaamde midden categorie bedrijven – bedrijven die tussen de 10 en 50% van hun omzet halen uit multifunctionele activiteiten – is echter minder goed in beeld, terwijl een belangrijk deel van de ontwikkelingen wel van deze groep moet komen. Om de ontwikkelingen, toekomstplannen en verwachtingen van deze groep beter in beeld te krijgen, heeft de Taskforce Multifunctionele Landbouw PPO en het LEI gevraagd een enquête onder deze groep af te nemen en de resultaten hiervan te vergelijken met eerder onderzoek onder de voorlopers. Dit rapport bevat de resultaten van de enquête en een vergelijking met eerder onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.