Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424071
Title Gestructureerd ontsluiten van kennisregels voor oorzaak-effect relaties - pilot Kennisbibliotheek Noordzee
Author(s) Nolte, A.J.; Rippen, A.D.; Stolte, W.; Deerenberg, C.M.; Meulen, M.D. van der
Source IJmuiden : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C164/11) - 50
Department(s) IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) marien milieu - kennismanagement - informatiebehoeften - inventarisaties - noordzee - marine environment - knowledge management - information needs - inventories - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract Het onderzoek in 2011 had tot doel om praktische ervaring op te doen met hoe een Kennisbibliotheek van oorzaak-effectrelaties zou kunnen werken. De wijze van aanpak was daarbij leren-door-te-doen. Dus geen papieren plannen maken, maar: A. Bouwen van een instrument B. Opstellen van kennisregels en deze in het instrument plaatsen C. Nadenken over de organisatiestructuur en werkprocessen D. Reflectie met potentiële gebruikers van Rijkswaterstaat en I&M
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.