Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424125
Title Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen
Author(s) Timmer, R.D.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 487) - 15
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) rassenproeven - vermeerderingsmateriaal - droge bonen - zaadkeuring - rassen (planten) - vollegrondsgroenten - variety trials - propagation materials - dry beans - seed certification - varieties - field vegetables
Categories Seed Certification, Seed Regulations
Abstract Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is het gevolg van veelvuldig gebruik van eigen zaaizaad. Het gehele areaal aan bruine bonen in Nederland (1000-1500 ha) wordt met twee zeer oude rassen (Berna en Narda) ingezaaid. De teruglopende kwaliteit van de bruine bonen vormt een gevaar voor de teelt en de continuïteit van de keten. Door een verbetering van de zaaizaadkwaliteit is dit mogelijk af te wenden. In 2010 zijn hiertoe gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartijen te weten telers (BBTB), collecterende handel (Termont & Thomaes) en verwerkende industrie (HAK). Ook is er een rassenproef uitgevoerd waarin verschillende rassen en zaaizaadpartijen zijn vergeleken. Het overleg met de ketenpartijen heeft ertoe geleid dat er afspraken zijn gemaakt over een verbetering van het uitgangsmateriaal voor de telers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.