Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424511
Title Kennisagenda groene hart
Author(s) Vogelzang, Theo
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2011
Keyword(s) outdoor recreation - tourism - climatic change - multifunctional agriculture - land use - regional planning - groene hart - inventories
Categories Land Use Planning
About Deze kennisagenda is opgesteld aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van verschillende stakeholders, relevante beleidsstukken en de input vanuit de KennisArena voor het Groene Hart, die op 23 juni 2011 in Langeraar gehouden werd. De kennisagenda maakt onderscheid tussen de thema’s Water, Recreatie & Toerisme, Natuur & Landschap, Greenports (Glastuinbouw & Boomteelt), (Verbrede) Landbouw & Ondernemen, Klimaat & Energie en Leefomgeving. De genoemde KennisArena werd georganiseerd door de Groene Hart Academie, in samenwerking met Wageningen UR, de gemeente Nieuwkoop en het Ministerie van EL&I. Op deze dag waren ca 60 mensen aanwezig vanuit de zogenaamde 5 O’s in de regio: Overheid, Onderwijs, Omgeving, Onderzoek en Onderwijs
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.