Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424566
Title Reductie voedselverspilling in het Rijnland ziekenhuis : komen tot een methodiek voor het meten van voedselverspilling binnen Nederlandse ziekenhuizen
Author(s) Snels, J.C.M.A.; Soethoudt, J.M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1330) - ISBN 9789461733344 - 44
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) voedselverspilling - ziekenhuizen - etensresten - verliezen - ziekenhuiscatering - maaltijden - food wastage - hospitals - leftovers - losses - hospital catering - meals
Categories Foods, Beverages / Facility Management
Abstract De rol van voedsel in ziekenhuizen is de laatste jaren toegenomen. Niet alleen in relatie tot de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de patiënt, maar ook met betrekking tot duurzaamheid. In dat kader heeft het ministerie van EL&I een opdracht uitgezet enerzijds om te kijken hoeveel derving er is bij bepaalde ziekenhuisconcepten en anderzijds om een structuur aan te reiken, waarmee ziekenhuizen inzicht kunnen krijgen in de hoeveelheid voedselverspilling in de eigen situatie en de processen waar die plaatsvindt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.