Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424588
Title Leren van conflicten groen en groei : Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
Author(s) Boonstra, F.G.; Kuindersma, W.; Termeer, C.J.A.M.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 29 (2012)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
Public Administration and Policy
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - natuurbescherming - economische groei - landbouw - houding van boeren - natuur - conflict - evaluatie - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel - regional planning - nature conservation - economic growth - agriculture - farmers' attitudes - nature - evaluation
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele en economische en groene belangen in dit landelijk gebied. Dit artikel past het theoretische onderscheid tussen constructieve en destructieve conflicten toe op drie casussen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke rol conflicten kunnen spelen bij het leggen van nieuwe verbindingen tussen landbouw en natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.