Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424685
Title Welzijn van zorgdieren langs de meetlat
Author(s) Ruis, Markus
Event Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg, 2012-6-1/--
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2012
Keyword(s) animal welfare - therapy animals - measurement - indicating instruments - animal health - animal behaviour
Categories Animal Health and Welfare
About Onderzoeker en bioloog Dr. ir. Marko Ruis van Wageningen UR Livestock Research ging in op het meetbaar maken van dierenwelzijn. Hiertoe zette hij de welzijnscriteria van het Europese onderzoeksproject Welfare Quality® centraal. De essentie van deze meetsystematiek is diergericht meten, op basis van metingen aan en kenmerken van dieren. Signalen en kenmerken van gedrag en gezondheid staan hierbij centraal. Goede huisvesting en voeding zijn daarnaast basisvoorwaarden om welzijn te optimaliseren. Marko Ruis refereerde hierbij ook herhaaldelijk aan een cursus dierenwelzijn, die deze meetsystematiek uitgebreid behandelt. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb. De systematiek wordt ook gebruikt in lopende afstudeeronderzoeken bij de major Dieren in de zorg, om het welzijn van honden, paarden en konijnen in de zorgsector inzichtelijk te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.