Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424822
Title Opsporing van te hoge koper- en zinkgehalten in varkensvoer via fecesonderzoek
Author(s) Jongbloed, A.W.; Jong, J. de; Vereijken, P.F.G.; Voort, M. van der
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2011.018) - 57
Department(s) Livestock Research
RIKILT - R&C Natuurlijke Toxinen en Pesticiden
Biometris (PPO/PRI)
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) varkenshouderij - varkensvoeding - voersamenstelling - koper - zink - fecessamenstelling - fecesonderzoek - kwantiteitscontrole - mengvoer - pig farming - pig feeding - feed formulation - copper - zinc - faeces composition - faecal examination - quantity controls - compound feeds
Categories Feed Composition and Quality / Animal Husbandry and Environment / Pigs
Abstract De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil controleren of de voorgeschreven maximale hoeveelheden aan koper en zink in de voeding bij varkens niet worden overschreden. De vraag is hoe het beste gecontroleerd kan worden of de maximaal toegelaten concentaties aan Cu en Zn in de rantsoenen voor varkens zijn overschreden. In de stal kunnen namelijk naast de hoeveelheden Cu en Zn in het mengvoer ook nog spoorelementen via het drinkwater worden gegeven en ook kunnen deze spoorelementen vrijelijk over het mengvoer verstrekt worden. In dit verslag wordt beschreven of de gehaltes aan Cu en Zn in de feces van varkens een goede weergave kunnen geven van de hoeveelheden Zu en Zn, die via het voer en het drinkwater zijn toegediend en wat de nauwkeurigheid van deze schattingen is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.