Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 425023
Title Voorverkenning lange termijn peilbeheer IJsselmeer. Verslag
Author(s) Remmelzwaal, A.; Hebbink, A.; Kuypers, A.; Rooij, S.A.M. van; Broekmeyer, M.E.A.
Source Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Alle provincies, waterschappen en gemeenten in het IJsselmeergebied (Deltaprogramma | IJsselmeergebied ) - 40 p.
Department(s) CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2011
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.