Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425228
Title Teelt de grond uit : Met sector teeltsysteem bloembollen ontwikkelen
Author(s) Kool, S.A.M. de
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - cultuurmethoden - cultuur zonder grond - substraten - water - proeven - haalbaarheidsstudies - tuinbouw - ornamental bulbs - cultural methods - soilless culture - substrates - trials - feasibility studies - horticulture
Categories Bulb and Tuber Flowers / Cropping Systems
Abstract Eind 2009 is PPO Bloembollen begonnen met het ontwerp van een teeltsysteem voor bloembollen los van de ondergrond. Daarbij zijn de systeem- eisen benoemd waaraan een toekomstig teeltsysteem moet vol - doen. In de winter van 2009-2010 is gestart met de eerste proeven om de mogelijkheden van bloembollenteelt in een klein volume op substraat of water te verkennen. De eerste resultaten waren veelbelovend en daarom is in 2011 het onderzoek voort - gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.