Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425391
Title Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten : sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten
Author(s) Nuijten, H.A.C.P.; Janmaat, L.; Lammerts Van Bueren, E.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-003 LbP) - 31
Department(s) Technology and Agrarian Development
Laboratory of Plant Breeding
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biologische plantenveredeling - plantenveredeling - biologische landbouw - financieren - organisatievormen - organisatie - veredelingsprogramma's - organic plant breeding - plant breeding - organic farming - financing - forms of organization - organization - breeding programmes
Categories Plant Breeding and Genetics (General) / Organic Farming
Abstract Voor het veredelingsbedrijfsleven is het nog beperkte biologische areaal een belangrijke bottleneck om te investeren in biologische selectie. Vanuit de biologische sector is er behoefte aan het vinden van innovatieve vormen van financiering of organisatie van veredeling om de vicieuze cirkel te doorbreken. Er zijn een aantal sleutelelementen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor het succesvol opzetten van dergelijke initiatieven: erkenning van een probleem binnen de gehele keten, de complexiteit van de keten en haar geschiedenis, planteigenschappen, en ondersteuning voor ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking. Mogelijke verbeterpunten qua organisatie zijn aanpassing van bestaande veredelingsstrategieën en betere afstemming tussen ketenpartners op Europees niveau. Dit laatste punt kan ook perspectief bieden op het gebied van financiering. Qua communicatie zijn kortere lijnen tussen telers en veredelaars belangrijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.