Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425428
Title Vruchtwisseling inzetten als strategisch wapen
Author(s) Rovers, J.A.J.M.; Kroonen, B.M.A.
Source PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 3 (1999)3. - ISSN 1385-5298 - p. 22 - 26.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) groenten - teeltsystemen - rotaties - gewasbescherming - bodem - nematoda - plantenziekteverwekkende schimmels - onkruiden - bodemstructuur - cultuurmethoden - vollegrondsteelt - vegetables - cropping systems - rotations - plant protection - soil - plant pathogenic fungi - weeds - soil structure - cultural methods - outdoor cropping
Categories Farming Systems
Abstract Vruchtwisseling wordt door de geringere correctiemogelijkheden steeds belangrijker. Van belang is de wetenschap dat een weloverwogen teeltplan maken meer is dan een willekeurig aantal gewassen achter elkaar plaatsen. Van de ziekten en plagen zijn de bodemgebonden ziekten het meest effectief met een verruiming van het teeltplan met niet-vatbare gewassen aan te pakken. Veel andere ziekten en plagen kunnen met aanvullende maatregelen beheersbaar worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.