Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 425589
Title Checklist ganzenschade : wat te doen bij (kans op) schade door ganzen?
Author(s) Wijk, C.A.P. van
Source Melkvee Magazine 10 (2011)4. - p. 43 - 43.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - beweidingsschade - ganzen - vergoeding - maatregelen - dairy farming - browsing damage - geese - compensation - measures
Categories Plant and Crop Protection (General) / Grasslands / Cattle
Abstract Veel melkveehouders krijgen vroeg of laat te maken met ganzenschade. Het PPO-AGV geeft via een checklist aan hoe te handelen bij dreigende of reeds aangerichte schade door ganzen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.