Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425724
Title Effecten aanpassing biologische mestwetgeving : peiling ervaringen in de biologische sector 2010-2011
Author(s) Prins, U.; Berg, C. ter
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut - 26 p.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bemesting - biologische landbouw - wetgeving - evaluatie - vragenlijsten - Nederland - fertilizer application - organic farming - legislation - evaluation - questionnaires - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract Voor de invoering van de nieuwe wetgeving is eind 2009, begin 2010 een expertgroep in het leven geroepen om de kinderziektes van de invoer van de nieuwe wetgeving te kunnen begeleiden. Door een gebrek aan financiële middelen zijn de werkzaamheden van deze expertgroep echter gestopt. Om toch enig inzicht te krijgen in de ervaringen met het biologische mestbeleid na twee jaar verplichting van 50% biologische meststoffen is eind 2011, mede vanuit de themawerkgroep Bodemvruchtbaarheid en de Vakgroep Biologische landbouw, opdracht gegeven deze peiling te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.