Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425725
Title Diereigen : typologische indeling van landbouwhuisdieren voor de diagnostiek van dierenwelzijn en diergezondheid, houderij en productie
Author(s) Verwer, C.M.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut - 36 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dierhouderij - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - persoonlijkheid - filosofie - geiten - veehouderij - dierlijke productie - animal husbandry - organic farming - animal health - animal welfare - personality - philosophy - goats - livestock farming - animal production
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Welzijn en gezondheid zijn belangrijke praktische begrippen waarvan het van groot belang is dat de veehouder zelf in staat is de mate van welzijn en gezondheid van zijn veestapel te beoordelen en waar nodig bij te sturen. Dit rapport beschrijft een concept voor een nieuwe werkwijze waarin wordt nagestreefd de bedrijfsvoering meer vanuit het dier zelf te benaderen en in te vullen. Kenmerken van het dier zoals constitutie en gedrag, maar ook fysiologische parameters en de geestelijke gesteldheid van het dier worden in dit concept meegenomen. Het project ‘weerstand geiten’ wordt als voorbeeld gebruikt om de toepassing van de nieuwe werkwijze te illustreren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.