Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425852
Title Determinator datamodel Jacobskruiskruid, versie 3.0 NL
Author(s) RIKILT,
Source RIKILT
Department(s) RIKILT
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) senecio jacobaea - ruwvoer (forage) - giftige planten - senecio - modellen - identificatie - forage - poisonous plants - models - identification
Categories Forage Crops / Nature Management (General)
Abstract Het voorkomen en zeker de uitbreiding in areaal van jacobskruiskruid (Senecio jacobaea, of bekend onder de nieuwere naam Jacobaea vulgaris) is een bedreiging voor de veestapel in Nederland. Het is gewenst om in weilanden en bij de productie en verwerking van ruwvoeder tijdig risico’s in te schatten. Een extra factor hierbij is dat niet alleen jacobskruiskruid, maar ook andere soorten van het geslacht kruiskruid dezelfde giftige stoffen bevatten. Met name de soorten klein kruiskruid en bezemkruiskruid hebben een uitgebreide verspreiding in Nederland of komen in toenemende mate voor, maar worden niet altijd als risicofactor herkend. Het programma Determinator in combinatie met het datamodel Jacobskruiskruid is bedoeld om gebruikers, weg- en terreinbeheerders en andere betrokkenen in de productieketen van ruwvoeder (met name grasproducten) te ondersteunen bij het herkennen van kruiskruid, en de kruiskruidsoorten te onderscheiden van andere geelbloeiende planten. Door een juiste herkenning kan een verantwoorde keuze gemaakt worden om partijen gras of andere ruwe producten te gebruiken als ruwvoeder of op andere wijze af te voeren en te gebruiken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.