Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425999
Title Het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar 2020
Author(s) Jongeneel, R.A.
Source ESB Economisch Statistische Berichten 97 (2012)4639. - ISSN 0013-0583 - p. 430 - 433.
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy Group
WASS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - eu regelingen - financieel landbouwbeleid - overheidsbestedingen - herverdeling - financiële ondersteuning - cap - eu regulations - agricultural financial policy - public expenditure - redistribution - financial support
Categories Agricultural Policy
Abstract Het gemeenschappelijk landbouwbeleid verkeert op dit moment in een aanpassingsproces. Recente hervormingsvoorstellen impliceren ontkoppelde betalingen aan boeren naar meer gerichte betalingen. Dat kan de effectiviteit van het beleid ten goede komen, maar dan zou wel een ambitieuzere agenda nodig zijn. Het politieke debat focust meer op herverdelingseffecten dan op (kosten)effectiviteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.