Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426074
Title Benthos herstel Suppletie: onderzoek naar het herstel van de benthische macrofauna na de proefsuppletie op de Glageplaat en bepaling van mogelijke factoren die de rekolonisatiesnelheid beinvloeden
Author(s) Imares, ; Schaap, J.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. : 12.012) - 63
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) wetlands - erosiebestrijding - zandsuppletie - toevoegingen - morfologie - macrofauna - ecologisch herstel - stormvloedkeringen - oosterschelde - erosion control - sand suppletion - additives - morphology - ecological restoration - storm surge barriers - eastern scheldt
Categories Geology (General)
Abstract Rijkswaterstaat Zeeland zal in de toekomst mogelijk suppletiewerkzaamheden verrichten in de Oosterschelde om de gevolgen van de zandhonger te herstellen. Zandhonger is het proces van afbraak van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde als gevolg van het verminderde getijvolume en zandtransport door de bouw van de stormvloedkering en de compartimeringswerken. De hoogte van de suppletie is dus niet overal gelijk, maar bestaat uit een hoger centraal deel en een lager zuidelijk deel. Het doel van de proefsuppletie was om inzicht te krijgen in de ecologische en morfologische ontwikkeling in ruimtelijke en temporele zin. Tevens beoogde de uitvoering van de suppletie meer kennis te verschaffen over de rekolonisatie van het bodemleven op de suppletie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.