Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426112
Title Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid Ondersteuning Programmaburea Zuidewestelijke Delta
Author(s) Tangelder, M.; Ysebaert, T.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C069/12) - 51
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kustgebieden - bescherming - klimaatverandering - mariene sedimenten - geologische sedimentatie - zuidwest-nederland - coastal areas - protection - climatic change - marine sediments - geological sedimentation - south-west netherlands
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de rivieren leiden tot nieuwe opgaven voor kustverdediging in de Zuidwestelijke Delta. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele en robuuste waterkeringen die veilig zijn maar ook mogelijkheden bieden voor aanpassingen (adaptief beheer). In dit rapport ligt de nadruk op alternatieve vormen van kustverdediging of aanpassingen/toevoegingen aan huidige keringen in getijdensystemen die meer ruimte bieden voor natuurlijke processen of deze zelfs benutten om de kust- en getijdezone veiliger (robuuster) te maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kansen die deze alternatieve waterkeringen bieden voor andere functies en medegebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.