Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 426408
Title CO2 in geventileerde bewaarplaatsen
Author(s) Lukasse, L.J.S.; Verschoor, J.A.; Otma, E.C.
Source Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1315) - 13
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) opslag - ademhaling - kooldioxide - groenten - fruit - akkerbouw - fruitteelt - storage - respiration - carbon dioxide - vegetables - arable farming - fruit growing
Categories Postharvest Treatment
Abstract Dit document beschrijft een eenvoudig model voor voorspelling van het verloop van de CO2 concentratie in bewaarplaatsen. Het model is tevens geïmplementeerd in een gebruiksvriendelijk excel-programma. Doel van dit programma is om in het ontwerp van bewaarplaatsen beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over te installeren luchtverversingscapaciteit. Ter verificatie van belangrijke modelparameters is de ademhalingsactiviteit van een vijftal product/opslagtemperatuur-combinaties bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.