Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 426469
Title Effecten van kringlooplandbouw op ecosysteemdiensten en milieukwaliteit : een integrale analyse van People, Planet & Profit, effecten op gebiedsniveau, en de potentie voor zelfsturing, met de Noardlike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld
Author(s) Boer, H.C. de; Dolman, M.A.; Gerritsen, A.L.; Kros, J.; Sonneveld, M.P.W.; Stuiver, M.; Termeer, C.J.A.M.; Vellinga, Th.V.; Vries, W. de; Bouma, J.
Source Wageningen : Wageningen UR - 61
Department(s) LR - Backoffice
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
ALT - CL - Landschap Systemen
SS - Soil Chemistry and Nature
Land Dynamics
Public Administration and Policy
Livestock Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) duurzame veehouderij - melkveehouderij - kringlopen - bedrijfssystemenonderzoek - levenscyclusanalyse - duurzaamheid (sustainability) - bodemkwaliteit - milieu-analyse - friese wouden - sustainable animal husbandry - dairy farming - cycling - farming systems research - life cycle assessment - sustainability - soil quality - environmental analysis
Categories Animal Husbandry and Environment / Cattle
Abstract Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij de nadruk ligt op het gebruik van op het bedrijf aanwezige hulpbronnen en voorraden, en het behalen van voldoende inkomen over langere termijn met het behoud van de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen. In Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’ (NFW) wordt in de melkveehouderij een vorm van kringlooplandbouw bedreven die zich onder andere kenmerkt door het voeren van de melkkoeien met een structuurrijk en eiwitarm dieet, minder gebruik van kunstmest, het bovengronds uitrijden van dierlijke mest en de focus op een hogere bodembenutting van stikstof (N) uit dierlijke mest. Bij deze vorm van kringlooplandbouw ligt de focus op levering van ecosysteemdiensten door de bodem, vanuit haar diverse functies. Belangrijke ecosysteemdiensten, waarbij door de bodem een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd, zijn de voedsel- en biomassaproductie, de grondwaterkwaliteit, de opslag van koolstof en de regulering van nutriënten. De maatschappelijke doorwerking van kringlooplandbouw is in potentie zeer groot, en de belangstelling vanuit de maatschappij voor deze vorm van landbouw neemt toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.