Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427316
Title Vooruit met de geit. Marktkansen voor Geitenvlees! Een duik in de keten van The Green Peas
Author(s) Livestock Research,
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 75
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) geiten - geitenhouderij - geitenvlees - duurzame veehouderij - marketing - goats - goat keeping - goat meat - sustainable animal husbandry
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Animal Husbandry (General)
Abstract De geitensector loopt tegen verschillende problemen aan. The Green Peas is gevraagd door Wageningen UR Livestock Research (WUR) om onderzoek te doen naar het verwaarden van duurzaam, Nederlands geitenvlees. The Green Peas is gevraagd vanwege haar expertise op het gebied van duurzaam voedselonderzoek in combinatie met conceptproductontwikkeling. Deze opdracht vloeit voort uit het project Vooruit met de Geit. In dit project wordt onderzocht hoe: ‘een geitenhouderij met gezonde dieren, een minimaal milieubeslag, geen gevaar voor de volksgezondheid en een houdbaar rendement voor de veehouder mogelijk gemaakt kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.