Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427328
Title The tide is turning : the rise of legitimate EU marine governance
Author(s) Tatenhove, J.P.M. van
Source Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731593 - 43
Department(s) Environmental Policy
Publication type Inaugural/farewell address
Publication year 2011
Keyword(s) governance - mariene gebieden - overheidsbeleid - europese unie - landen van de europese unie - europa - marine areas - government policy - european union - european union countries - europe
Categories European Union / Government Policy
Abstract Om alle belangen, zoals milieu, visserij, havens of tankervaart, rond een Europees zeegebied in goede banen te leiden is een aanpak nodig die de hele regio omvat. Er zou dus een gebiedsgerichte aanpak moeten komen voor bijvoorbeeld de hele Noordzee, de Oostzee of de Middellandse Zee. Regelingen op nationaal niveau alleen zijn onvoldoende. Op dit moment is het beleid en de regelgeving rond zeegebieden in en rondom Europa een lappendeken aan nationale, internationale en supranationale regelingen en instituties. Het antwoord op die lappendeken en onzekerheid is dat er een integrale en op een heel zeegebied gerichte beleidsaanpak onder supervisie van de EU van de grond moet komen, zegt prof. Van Tatenhove in zijn inaugurele rede The Tide is turning. The rise of legitimate EU marine Governance. Hij is voorzichtig optimistisch, nu er sinds enkele jaren zulke integrale gebiedsgerichte benaderingen zijn op het gebied van de bescherming van ecosystemen of van gemeenschappelijk visserijbeleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.