Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427339
Title Validatie van biomarkers voor de bepaling van effecten van doorvergiftiging in terrestrische fauna : effecten van TCDD en PAK in de huisspitsmuis (Crocidura russula)
Author(s) Bosveld, A.T.C.; Bie, P.A.F. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 154) - 75
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) crocidura russula - benzopyreen - aromatische koolwaterstoffen - toxische stoffen - dioxinen - toxicologie - verontreiniging - biochemische merkers - biologische indicatoren - ecotoxicologie - benzopyrene - aromatic hydrocarbons - toxic substances - dioxins - toxicology - pollution - biochemical markers - biological indicators - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Om eventuele effecten van PAK's bij kleine zoogdieren uit de wilde fauna te kunnen herkennen is in een viertal blootstellingstudies onderzocht wat de effecten zijn van benzo[a]pyreen (BaP) of een mengsel van negen verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Daarnaast is het effect onderzocht van tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD), als modelstof voor de veroorzakers van Ah receptor gemedieerde effecten. Het onderzoek is verricht aan de huisspitsmuis (Crocidura russula), een algemeen in het wild voorkomend klein zoogdier. In de verschillende studies zijn het verloop van het lichaamsgewicht en verschillen in orgaangewichten beschouwd naast de effecten op cytochroom P450 enzymen (EROD, MROD, PROD, BROD en specifieke testosteronhydroxylases) en de histopathologie van de geslachtsorganen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.