Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427583
Title De Bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief (5e herz. druk)
Author(s) Breeman, G.E.; Noort, W.J. van; Rutgers, M.R.
Source Bussum : Coutinho - ISBN 9789046903063 - 240
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 2012
Keyword(s) regering - nederland - overheidsorganisaties - overheid - bestuurskunde - bestuur - rijksoverheid - staatsorganisatie - internationale betrekkingen - government - netherlands - government organizations - public authorities - public administration - administration - central government - state organization - international relations
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. In de eerste hoofdstukken komen de politiek-bestuurlijke instituties op nationaal of rijksniveau aan de orde, gevolgd door de ministeries. Daarna wordt aandacht besteed aan de provincies en de gemeenten, gevolgd door een bespreking van de rechterlijke macht, het functionele bestuur en de maatschappelijke omgeving van het bestuur. Ook komt de internationale context waarbinnen het openbaar bestuur functioneert aan de orde. Daarbij ligt de nadruk op de Europese Unie, aangezien deze van grote invloed is op het functioneren van het Nederlandse openbaar bestuur. Vervolgens wordt ingegaan op mondiaal opererende instituties als de Verenigde Naties. Het boek sluit af met een overzicht van ontwikkelingen en trends in het openbaar bestuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.