Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427879
Title Steden in het VN-systeem: van lokale problemen naar mondiale oplossingen
Author(s) Bouteligier, S.
Source Wereldbeeld 35 (2011)159. - ISSN 1781-4146 - p. 17 - 22.
Department(s) Environmental Policy
WASS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2011
Abstract Juni 2011: VN-Secretaris-generaal Ban Ki-moon roept de burgemeesters in de Verenigde Staten op om hun steentje bij te dragen aan de mondiale uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering en energie. Dat een VN-Secretaris-generaal zich rechtstreeks tot steden richt, lijkt op het eerste gezicht misschien merkwaardig, maar past binnen een groeiende erkenning van steden als onmisbare partners in de internationale arena. Dit artikel licht toe hoe steden meer en meer als sleutel voor mondiale oplossingen gezien worden en bijgevolg een stem krijgen binnen het VN-systeem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.