Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428209
Title Aardbeimaïs / Eiwit en oliepad
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Poster (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) maïs - zea mays - genetische bronnen van plantensoorten - voedergewassen - brandstofgewassen - voedselgewassen - gewassen - akkerbouw - siergewassen - biobased economy - maize - plant genetic resources - fodder crops - fuel crops - food crops - crops - arable farming - ornamental crops
Categories Maize
Abstract Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas aarbeimaïs. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.