Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428837
Title Wiki beekherstel
Author(s) Hattum, T. van; Zeeman, W.P.C.
Source [Wageningen etc.] : Alterra [etc.]
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2012
Keyword(s) waterlopen - herstel - natuurontwikkeling - streams - rehabilitation - nature development
Categories Water Management (General) / Aquatic Ecology
Abstract Op verschillende plaatsen in Nederland en vanuit diverse beleidsopgaven (zoals WB21 en KRW) is men bezig met beekherstel. Bij de planvorming voor het ontwerp van een nieuwe inrichting, het toekomstige beheer en de bijbehorende maatregelen blijken er veel kennislacunes te zijn. Deze kennislacunes doen zich met name voor op het terrein van geomorfologische processen. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn het patroon (meanderen in het horizontale vlak), de dimensies (het dwarsprofiel) en de dynamiek (stroming van water en transport van zand). Vanuit de praktijk heeft men behoefte aan een actueel en toegankelijk overzicht van relevante literatuur en ervaringsgegevens op dit terrein. Daarvoor is wikibeekherstel.nl opgericht. De site is sinds oktober 2011 online. De wiki is een product van de Community of Practice (CoP) Hermeandering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.