Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429161
Title Cystenvrij (AM) maken van tulpenbollen
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Runia, W.T.
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - wetgeving - eu regelingen - export - kwaliteit na de oogst - wasapparatuur - ornamental bulbs - legislation - eu regulations - exports - postharvest quality - washers
Categories Bulb and Tuber Flowers / Agricultural Policy
Abstract Implementate van de nieuwe EU regelgeving m.b.t. AM is complex omdat de eisen voor handel binnen Europa hiermee aanmerkelijk soepeler worden ten opzichte van de eisen die door sommige exportlanden buiten Europa worden gesteld. Hierdoor onstaan meerdere stromen product waardoor risico’s op vermenging van stromen ontstaan. Het adequaat grondvrij maken van bloembolgewassen biedt mogelijk een oplossing om besmetting met AM of verspreiding ervan uit te kunnen sluiten. In dit project wordt onderzocht of bloembollen (plantgoed en leverbaar) cysten kunnen insluiten. Wanneer dit niet het geval is wordt vervolgens onderzocht of bollen middels verschillende spoelwijzen cystenvrij gemaakt kunnen worden. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor discussies met derde landen over eventuele aanpassing van de eisen die momenteel aan het perceel worden gesteld. Op een perceel met een zware besmetting van aardappelcysteaaltjes (AM) zijn vier tulpencultivars geteeld; Yokohama, Negrita, Leen van der Mark en Barcelona. Na het rooien zijn de bollen gewassen en beoordeeld op aanwezigheid van cysten. De spoeltechnieken normaal spoelen, exportspoelen en de combinatie van beide zijn vergeleken. Alle spoeltechnieken bleken de tulpenbollen volledig grondvrij te spoelen. Bovendien zijn bij geen enkele cultivar cysten gevonden. Dit onderzoek heeft aangetoond dat tulpenbollen die worden geteeld op een AM-besmet perceel toch vrij van cysten kunnen zijn na het spoelen van de bollen. Deze resultaten kunnen voor de voedsel- en warenautoriteit nVWA en de bloembollensector als basis dienen voor de discussie hoe invulling te geven aan de quarantaine eisen rondom de export van tulpen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.