Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429360
Title Zwaveldynamiek in het West-Nederlandse laagveengebied : met het oog op klimaatverandering
Author(s) Vermaat, J.; Harmsen, J.; Hellmann, F.; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Kosten, S.; Smolders, F.; Verhoeven, J.
Source Amsterdam : Vrije Universiteit - 83
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) veenweiden - oppervlaktewater - eutrofiëring - sulfaten - natuurgebieden - klimaatverandering - west-nederland - peat grasslands - surface water - eutrophication - sulfates - natural areas - climatic change - west netherlands
Categories Water Quality
Abstract Sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het West-Nederlandse laagveengebied kunnen bijzonder hoog zijn. Er bestaat onduidelijkheid over de bronnen en de effecten van dit sulfaat. De huidige studie combineert jaarbalansen op perceel-, polder- en stroomgebiedsschaal met een analyse van de ruimtelijke variatie in sulfaatconcentraties, en met een literatuurstudie naar kritische drempelconcentraties voor eutrofiëring, toxiciteit, en de ontwikkeling van gewenste laagveennatuur. De bevindingen worden gecombineerd met KNMI klimaatscenario’s zodat de effecten van klimaatsveranderingen kunnen worden ingeschat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.