Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429744
Title Toepassing van maaimeststoffen - Van Strien, 2011
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der; Rietberg, P.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publikatie / Louis Bolk Instituut 2012-027) - 36 p.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biologische landbouw - groenbemesters - organische meststoffen - grasmaaisel - akkerbouw - bemesting - organic farming - green manures - organic fertilizers - grass clippings - arable farming - fertilizer application
Categories Organic Farming / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit is het eerste tussentijdse verslag van onderzoek naar de optimalisatie van bedrijfsinterne mineralenstromen. Het onderzoek vond plaats op het bedrijf van Joost van Strien. Gezien het feit dat dit het eerste jaar is van een meerjarig onderzoek gaat het vooral om het vastleggen en beschikbaar hebben van gegevens.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.