Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429877
Title Bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw ; juridische en fiscale consequenties van diverse rechtsvormen
Author(s) Stokkers, R.; Meulen, H.A.B. van der; Dekking, A.J.G.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 521) - 42
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) multifunctionele landbouw - bedrijfsopvolging in de landbouw - eigendomsoverdrachten - recht - Nederland - multifunctional agriculture - farm succession - property transfers - law - Netherlands
Categories Law (General) / Farm Management
Abstract Bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw is een betrekkelijk nieuw fenomeen, omdat veel bedrijven pas één generatie geleden zijn gestart. De overname van een multifunctionele landbouwbedrijf is anders dan die van een gangbaar landbouwbedrijf, omdat er meer takken zijn en vaak ook meerdere opvolgers binnen één onderneming. Daardoor is over dit onderwerp nog weinig kennis beschikbaar, niet alleen bij de bedrijfsopvolgers en, maar ook bij hun accountants en bedrijfsadviseurs. Junior Waardewerken is een innovatienetwerk van 16 jonge multifunctionele ondernemers. De deelnemers aan dit netwerk hebben allemaal de ambitie om op termijn het bedrijf van hun ouders over te nemen. Zij willen daartoe hun kennis over bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw vergroten en tevens toegankelijk maken voor toekomstige bedrijfsopvolgers. Dit naslagwerk is geschreven om de bekendheid van (toekomstige) multifunctionele ondernemers en hun adviseurs met de beschikbare rechtsvormen voor agrarische bedrijven te vergroten. Het schenkt aandacht aan de juridische en fiscale consequenties van de diverse ondernemingsvormen bij een normale bedrijfsvoering en bij bedrijfsoverdracht. De theorie wordt geïllustreerd met enkele rekenvoorbeelden voor de multifunctionele landbouw. De informatie kan worden gebruikt voor een goed keuze van de organisatie en rechtsvorm, die rekening houdt met de belangen van zowel bedrijfsverlaters als –opvolgers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.