Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429880
Title Kansen voor organisatie biogasproducenten Flevoland : draagvlak en plan van aanpak
Author(s) Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 524) - 13
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biogas - gasproductie - stimulatie - producentengroepen - flevoland - inventarisaties - biobased economy - samenwerking - gas production - stimulation - producer groups - inventories - cooperation
Categories Bioenergy
Abstract De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) wil het agrarisch ondernemerschap in biogasproductie in Flevoland versterken en heeft daarvoor een project aangevraagd ‘Versterking en stimulering biogasproductie Flevoland’. Een van de onderdelen van dit project was het opzetten van een plan van aanpak voor een biogasproducentenorganisatie. Dit deelproject wordt uitgevoerd door ACRRES, in nauw overleg met de OMFL. Hiervoor is een werkgroep c.q. projectgroep gevormd. De werkgroep heeft als eerste enkele doelen geformuleerd: belangrijkste doel was het inventariseren van de behoefte aan een producentenorganisatie onder producenten. Hiervoor zijn producenten telefonisch en per e-mail benaderd. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een organisatievorm te bepalen en vervolgstappen (het plan van aanpak) te bepalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.