Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429946
Title Maatregelen t.b.v. een betere groei van opfokhennen
Author(s) Wagenaar, J.P.; Verwer, C.
Source Wageningen : Wageningen UR - 31 p.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) hennen - kippen - pluimveehouderij - biologische landbouw - stress - vaccinatie - dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - hens - fowls - poultry farming - organic farming - vaccination - animal welfare - poultry - animal production
Categories Poultry / Organic Farming
Abstract In dit project is gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de groei van biologische opfokhennen te verbeteren, gegeven een huidig toegepast vaccinatieschema. Het gaat hierbij om maatregelen die al toegepast worden en om nieuwe maatregelen die in potentie een positief effect op de groei en ontwikkeling van opfokhennen hebben. Naast een literatuurstudie is ook samen met de praktijk gekeken naar geschikte maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.