Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430262
Title De ecologie van stroomdalgrasland; in het bijzonder de invloed van zandafzetting. Resultaten eerste onderzoeksfase
Author(s) Rotthier, S.L.F.; Sykora, K.V.
Source Den Haag : Bosschap, Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2012
Keyword(s) plantengemeenschappen - bodem-plant relaties - graslanden - habitats - stroomdalen - geomorfologie - rivierengebied - plant communities - soil plant relationships - grasslands - stream valleys - geomorphology
Categories Plant Ecology
Abstract Droog stroomdalgrasland (oeverwal of rivierduingrasland) is zeer kenmerkend voor het rivierengebied. Oppervlak en kwaliteit zijn echter sterk achteruitgegaan. Droge stroomdalgraslanden kwamen vóór 1960 vrijwel overal langs de grote rivieren voor en zijn daarna uit 83-84% van de kilometerhokken verdwenen. Voor instandhouding van deze waardevolle graslanden is een goed begrip nodig van de standplaatsomstandigheden. Daarom is de ecologische amplitude van de verschillende stroomdal grasland gemeenschappen onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.