Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431365
Title 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid
Author(s) Schils, R.L.M.
Source Kennisakker.nl 2012 (2012)16 nov..
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - bemesting - bodemecologie - organische stof - voedingsstoffen - overheidsbeleid - mestbeleid - voedselproductie - biobased economy - melkveehouderij - biologische landbouw - lesmaterialen - soil fertility - arable farming - fertilizer application - soil ecology - organic matter - nutrients - government policy - manure policy - food production - dairy farming - organic farming - teaching materials
Categories Soil Fertility
Abstract Een vruchtbare bodem is één van de pijlers onder onze voedselvoorziening, nu en in de toekomst. De vraag naar voedsel, en andere biomassa, blijft deze eeuw toenemen. De omgeving waarin de productie tot stand komt, verandert echter continu. De maatschappij vraagt om schone productie met oog op biodiversiteit, de afzetmarkt verandert, grondstoffen worden schaarser en het klimaat verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid. Het is dus niet verwonderlijk dat bodemvruchtbaarheid steeds nadrukkelijker op de agenda staat van politiek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De dertig vragen zijn grofweg in drie groepen ingedeeld. Eerst komen de klassiekers aan bod waarin de basiskennis wordt uitgelegd. De volgende groep vragen behandelt de actuele thema’s zoals mestbeleid, energieproductie en klimaatverandering. Tot slot komen in de laatste vragen de kennisagenda en nieuwe ontwikkelingen aan bod.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.