Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 43164
Title Balanceren tussen kwel en wegzijging: hydrologisch beheer bij het herstel van soortenrijke natte graslanden.
Author(s) Schaaf, S. van der
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 15 (1998). - ISSN 0169-6300 - p. 87 - 97.
Department(s) Water Resources
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1998
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.