Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431761
Title Korrelmaisstro als biomassa, voor energie of grondstof
Author(s) Voort, M.P.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV - 17
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biomassa - maïs - maïsstro - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - rendement - energiebalans - biobased economy - biomass - maize - maize straw - feasibility studies - economic viability - returns - energy balance
Categories Bioenergy / Maize
Abstract Dit rapport gaat in op de eerdere rapportage binnen Energieboerderij van HAS KennisTransfer en de belangrijkste openstaande vragen naar aanleiding van die rapportage. De hoofdvragen die nog nadere aandacht vroegen, waren: wat is de energiebalans van benutting korrelmaïsstro als energiebron en is het economische haalbaar? De energiebalans blijkt positief uit te vallen. De energiebalans kan door inzet van een drooginstallatie bij een vergister flink worden verbeterd. Het drogen van de maïsstro vóór pelletisering is veelal een energie-intensief proces. Het drogen bij een vergister heeft als belangrijk voordeel dat restwarmte nuttig kan worden gebruikt. De saldoberekening geeft echter aan dat tegen de gehanteerde pelletprijzen meer kosten staan. In andere woorden: het saldo voor korrelmaïs inclusief energie uit maïsstro daalt ten opzichte van het bestaande korrelmaïssaldo.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.